Täiskasvanute ühekordsed mähkmed (09.30.21)

ISO KOOD: 09.30.21
*Antud abivahendi määramiseks on vaja kasutada min. 4-kohalist koodi. Uuri lähemalt SIIT!

Siia alla kuuluvad täiskasvanute ühekordsed mähkmed imavusega alates 600ml.

Lisainfot Teie võimaluste kohta annab abivahendite müümise ja üürimisega tegelev ettevõte. Otsi endale sobivaim abivahendeid pakkuv ettevõte SIIN!

Loe SIIT, kuidas taotleda abivahendit.

Kõik pildid on illustratiivsed!

Täiskasvanute ühekordsed mähkmed on mõeldud ainult müügiks, üürida neid riigipoolse soodustusega ei ole reeglina võimalik. Abivahendi kasutusaeg on tõendi alusel 2 aastat ning selle perioodi jooksul on võimalik selle kategooria tooteid osta maksimaalselt 120 tükki kuus imavusega alates 600ml ja 09.30.12 koodi tooted. Tegu on abivahendiga, mis on otseselt seotud hooldusteenuse osutamise või teenuse osutamiseks kasutatava hoonega. Soodustuse piirmäär on 40% abivahendi hinnast, kusjuures abivahendi piirhind sõltub ostetavast sidemest või mähkmest ning inimese omaosaluse miinimum puudub. Abivahendit on õigus saada inimesel järgmise näidustusega: Puudega või vajadust tõendava/põhjendava diagnoosiga laps alates 3 aastaseks saamisest, kerge inkontinentsusprobleemiga isikud: kuni 599ml tooted. Keskmise ja raske inkontinentsusprobleemiga isikud: alates 600ml tooted. Selle kategooria abivahendit määravad perearstid, eriarstid, rehabilitatsioonimeeskonnad, õed. Tööealisel isikul puudub korduva tõendi vajadus, riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud isikul puudub esmase tõendi vajadus.

Vormmähkmed naistele Piirhind
201-299ml 0,15
300-599ml 0,24
600-999ml 0,28
1000-1499ml 0,32
1500-1999ml 0,40
2000-2499ml 0,45
2500-2999ml 0,54
üle 3000ml 0,62

 

Püksmähkmed XXS-XS S M L XL XXL
kuni 1899ml 0,44 0,51 0,55
1900-2499ml 0,50 0,57 0,65 1,15
2500-2999ml 0,63 0,81 0,92 1,20
3000-3699ml 0,74 0,78 0,92
üle 3700ml 0,94 1,02 1,06

 

Vöömähkmed XS-S M L XL
kuni 1899ml 0,59 0,60 0,65
1900-2499ml 0,65 0,71 0,71
2500-2999ml 0,78 0,84 0,86 0,97
3000-3699ml 0,89 0,93 1,05
üle 3700ml 1,17

 

Imavad püksid XS-S M L XL XXL
kuni 1399ml 0,82 0,89 0,97 1,27
1400-1699ml 0,90 0,95 1,12 1,30 2,39
üle 1700ml 0,94 1,12 1,12 1,33


*Kallima abivahendi soetamisel kehtib riigipoolne soodustus vaid piirmäära piires.

Teatud juhtudel on võimalik:

  • taotleda riigipoolse soodustuse suurendamist;
  • saada abivahendeid suuremas koguses seaduses määratud korrast;
  • vähendada omaosaluse suurust;
  • osta soodustusega toode, millele tavajuhtudel pole soodustust ette nähtud.

Selleks tuleb teha eritaotlus. Loe eritaotlustest lähemalt: oluline info -> erisuse taotlemine.

SKA poolt kompenseeritava abivahendi täpsustus või abivahendi grupi kitsendus: täiskasvanute ühekordsed mähkmed imavusega alates 600ml
Abivahendi kasutusaeg: tõendi alusel 2a
Müük/üür: M
Piirilimiit perioodis: 40 tk kuus imavusega kuni 599ml, 60 tk kuus imavusega alates 600ml ja 09.30.12 koodi tooted
Individuaalne abivahend
Abivahend, mis on otseselt seotud hooldusteenuse osutamise või teenuse osutamiseks kasutatava hoonega:  H
Piirmäär: 40%
Piirhind (üür): –
Piirhind (müük): Sõltub sidemest ja mähkmest
Isiku omaosaluse miinimum: –
Ühik: tk
Näidustus: Puudega või vajadust tõendava/põhjendava diagnoosiga laps alates 3a-ks saamisest, kerge inkontinentsusprobleemiga isikud: kuni 599ml tooted. Keskmine ja raske inkontinentsusprobleemiga isikud: alates 600ml tooted.
Hoolduse minimaalne sagedus (üüriteenus)
Vajaduse tuvastaja: perearst, eriarst, rehabilitatsiooni meeskond, õde (tööealisel isikul puudub korduva tõendi vajadus) (riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud isikul puudub esmase tõendi vajadus)