Täiskasvanute ühekordsed sidemed (09.30.18)

ISO KOOD: 09.30.18
*Antud abivahendi määramiseks on vaja kasutada min. 4-kohalist koodi. Uuri lähemalt SIIT!

Siia alla kuuluvad täiskasvanute ühekordsed uriinipidamatuse tooted imavusega kuni 599ml.

Lisainfot Teie võimaluste kohta annab abivahendite müümise ja üürimisega tegelev ettevõte. Otsi endale sobivaim abivahendeid pakkuv ettevõte SIIN!

Loe SIIT, kuidas taotleda abivahendit.

Kõik pildid on illustratiivsed!

Täiskasvanute ühekordsed sidemed on mõeldud ainult müügiks, üürida neid riigipoolse soodustusega ei ole reeglina võimalik. Abivahendi kasutusaeg on tõendi alusel 2 aastat ning selle perioodi jooksul on võimalik selle kategooria tooteid osta maksimaalselt 80 tükki kuus imavusega kuni 599ml. Tegu on abivahendiga, mis on otseselt seotud hooldusteenuse osutamise või teenuse osutamiseks kasutatava hoonega. Soodustuse piirmäär on 40% abivahendi hinnast, kusjuures abivahendi piirhind sõltub ostetavast sidemest või mähkmest ning inimese omaosaluse miinimum puudub. Abivahendit on õigus saada inimesel järgmise näidustusega: Puudega või vajadust tõendava/põhjendava diagnoosiga laps alates 3 aastaseks saamisest, kerge inkontinentsusprobleemiga isikud: kuni 599ml tooted. Keskmise ja raske inkontinentsusprobleemiga isikud: alates 600ml tooted. Selle kategooria abivahendit määravad perearstid, eriarstid, rehabilitatsioonimeeskonnad, õed. Tööealisel isikul puudub korduva tõendi vajadus, riikliku pensionikind-lustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud isikul puudub esmase tõendi vajadus.

Inkontinentsisidemed meestele Piirhind*
kuni 399ml 0,34
400-599ml 0,38
üle 600ml 0,38
Inkontinentsisidemed naistele Piirhind*
201-299ml 0,15
300-599ml 0,24
600-999ml 0,28
1000-1499ml 0,32
1500-1999ml 0,40
2000-2499ml 0,45
2500-2999ml 0,54
üle 3000ml 0,62


*Kallima abivahendi soetamisel kehtib riigipoolne soodustus vaid piirmäära piires.

Teatud juhtudel on võimalik:

  • taotleda riigipoolse soodustuse suurendamist;
  • saada abivahendeid suuremas koguses seaduses määratud korrast;
  • vähendada omaosaluse suurust;
  • osta soodustusega toode, millele tavajuhtudel pole soodustust ette nähtud.

Selleks tuleb teha eritaotlus. Loe eritaotlustest lähemalt: oluline info -> erisuse taotlemine.

SKA poolt kompenseeritava abivahendi täpsustus või abivahendi grupi kitsendus: täiskasvanute ühekordsed uriinipidamatuse tooted imavusega kuni 599ml
Abivahendi kasutusaeg: tõendi alusel 2a
Müük/üür: M
Piirilimiit perioodis: 80 tk kuus imavusega kuni 599ml
Individuaalne abivahend
Abivahend, mis on otseselt seotud hooldusteenuse osutamise või teenuse osutamiseks kasutatava hoonega:  H
Piirmäär: 40%
Piirhind (üür): –
Piirhind (müük): Sõltub sidemest ja mähkmest
Isiku omaosaluse miinimum: –
Ühik: tk
Näidustus: Puudega või vajadust tõendava/põhjendava diagnoosiga laps alates 3a-ks saamisest, kerge inkontinentsusprobleemiga isikud: kuni 599ml tooted. Keskmine ja raske inkontinentsusprobleemiga isikud: alates 600ml tooted.
Hoolduse minimaalne sagedus (üüriteenus)
Vajaduse tuvastaja: perearst, eriarst, rehabilitatsiooni meeskond, õde (tööealisel isikul puudub korduva tõendi vajadus) (riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud isikul puudub esmase tõendi vajadus)