Elektrilised ratastoolid – aktiivsusgrupp II (12.23.06.02)

ISO KOOD: 12.23.06.02
*Antud abivahendi määramiseks on vaja kasutada min. 8-kohalist koodi. Uuri lähemalt SIIT!

Siia alla kuuluvad aktiivsusgrupp II elektrilised ratastoolid. Kasutus keskmiselt vähemalt 5 päeva nädalas, vähemalt 5h päevas, vähemalt kahes liikumiskeskkonnas, siseruumides ning väliskeskkonnas keskmise nõudlikkusega pinnasel (võivad esineda pinnase vaheldumine, vähesed takistused jm). Inimese füüsiline seisund seab vähesel määral erinõudeid istmele ja reguleerimisfunktsioonidele (1-2 elektrilist lisafunktsiooni ning kliendi vajadusest lähtuvalt standardkomplektsuse täiendamine või muutmine). Lühemate vahemaade läbimiseks võib kasutada manuaalset ratastooli.

Lisainfot Teie võimaluste kohta annab abivahendite müümise ja üürimisega tegelev ettevõte. Otsi endale sobivaim abivahendeid pakkuv ettevõte SIIN!

Loe SIIT, kuidas taotleda abivahendit.

Kõik pildid on illustratiivsed!

Kategooria:

Aktiivsusgrupp II elektrilised ratastoolid on ainult üürimiseks, osta neid riigipoolse soodustusega ei ole reeglina võimalik. Abivahendi kasutusaeg on 7 aastat ning selle perioodi jooksul on võimalik selle kategooria tooteid üürida maksimaalselt 1 tükk. Soodustuse piirmäär on 90% abivahendi üürihinnast, kusjuures abivahendi üüri piirhind on 195€* ühes kuus. Riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud isikutel on võimalus teha eritaotlus. Abivahendit tuleb hooldada 1 kord 1 aasta jooksul. Abivahendit on õigus saada inimesel, kes ei ole teostanud tehingut koodiga 12.23.03 või ei ole raske või sügava nägemispuudega. Selle kategooria abivahendit määravad eriarstid, rehabilitatsiooni meeskonnad, füsioterapeudid ja tegevusterapeudid. Korduv tõendi vajadus puudub.

*Kallima üürihinnaga abivahendi üürimisel kehtib riigipoolne soodustus vaid piirmäära piires.

Teatud juhtudel on võimalik:

  • taotleda riigipoolse soodustuse suurendamist;
  • saada abivahendeid suuremas koguses seaduses määratud korrast;
  • vähendada omaosaluse suurust;
  • osta soodustusega toode, millele tavajuhtudel pole soodustust ette nähtud.

Selleks tuleb teha eritaotlus. Loe eritaotlustest lähemalt: oluline info -> erisuse taotlemine.

SKA poolt kompenseeritava abivahendi täpsustus või abivahendi grupi kitsendus: kasutus keskmiselt vähemalt 5 päeva nädalas, vähemalt 5h päevas, vähemalt kahes liikumiskeskkonnas, siseruumides ning väliskeskkonnas keskmise nõudlikkusega pinnasel (võivad esineda pinnase vaheldumine, vähesed takistused jm); füüsiline seisund seab vähesel määral erinõudeid istmele ja reguleerimisfunktsioonidele (1-2 elektrilist lisafunktsiooni ning kliendi vajadusest lähtuvalt standardkomplektsuse täiendamine või muutmine); lühemate vahemaade läbimiseks võib kasutada manuaalset ratastooli.
Abivahendi kasutusaeg: 7a

Müük/üür: Ü
Piirilimiit perioodis: 1tk/kasutusaeg
Individuaalne abivahend:
Piirmäär: 90%
Piirhind (üür): 195,00/riikliku pensionikindlustuse seaduse §-s 7 sätestatud vanaduspensioniikka jõudnud isikud eritaotlusega
Piirhind (müük): –
Isiku omaosaluse miinimum: –
Ühik: kuu
Näidustus: v.a isikud, kes on teostanud tehingu koodiga 12.23.03; v.a. raske või sügava nägemispuudega isik
Hoolduse minimaalne sagedus (üüriteenus): 1 kord 1 aasta jooksul
Vajaduse tuvastaja: eriarst, rehabilitatsiooni meeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut (korduv tõendi vajadus puudub)