Libistamislauad ja – matid (12.31.03)

ISO KOOD: 12.31.03
*Antud abivahendi määramiseks on vaja kasutada min. 6-kohalist koodi. Uuri lähemalt SIIT!

Siia alla kuuluvad libistamislauad ja -matid:

12.31.03.01 – libistamislauad
12.31.03.02 – libilinad

Lisainfot Teie võimaluste kohta annab abivahendite müümise ja üürimisega tegelev ettevõte. Otsi endale sobivaim abivahendeid pakkuv ettevõte SIIN!

Loe SIIT, kuidas taotleda abivahendit.

Kõik pildid on illustratiivsed!

Kategooria:

Libistamislauad ja -matid on ainult müügiks, üürida neid riigipoolse soodustusega ei ole reeglina võimalik.  Tegu on abivahendiga, mis on otseselt seotud hooldusteenuse osutamise või teenuse osutamiseks kasutatava hoonega. Selle kategooria abivahendit määravad perearstid, eriarstid, rehabilitatsiooni meeskonnad, füsioterapeudid, tegevusterapeudid ja õed. Korduv tõendi vajadus puudub.

Teatud juhtudel on võimalik:

  • taotleda riigipoolse soodustuse suurendamist;
  • saada abivahendeid suuremas koguses seaduses määratud korrast;
  • vähendada omaosaluse suurust;
  • osta soodustusega toode, millele tavajuhtudel pole soodustust ette nähtud.

Selleks tuleb teha eritaotlus. Loe eritaotlustest lähemalt: oluline info -> erisuse taotlemine.

SKA poolt kompenseeritava abivahendi täpsustus või abivahendi grupi kitsendus:
Abivahendi kasutusaeg

Müük/üür: M
Piirilimiit perioodis:
Individuaalne abivahend:
Abivahend, mis on otseselt seotud hooldusteenuse osutamise või teenuse osutamiseks kasutatava hoonega:  H
Piirmäär

Piirhind (üür): –
Piirhind (müük)
Isiku omaosaluse miinimum
Ühik
Näidustus
Hoolduse minimaalne sagedus (üüriteenus)
Vajaduse tuvastaja: perearst, eriarst, rehabilitatsiooni meeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut, õde (korduv tõendi vajadus puudub)