Kõrvasisesed kuulmisabivahendid – aktiivsusgrupp II (22.06.12.02)

ISO KOOD: 22.06.12.02
*Antud abivahendi määramiseks on vaja kasutada min. 6-kohalist koodi. Uuri lähemalt SIIT!

Siia alla kuuluvad kõrvasisesed kuulmisabivahendid – aktiivsusgrupp II. Kasutus vähemalt 5 päeva nädalas, keskmiselt 8h päevas, iganädalaselt vähemalt kolmes kasutuskeskkonnas. Kasutuskeskkond eeldab igapäevaselt vähemalt 4h suulist suhtlust ning seab aparaadile keerukamatest suhtlussituatsioonidest (õppetöö, töö vm raames) tingituna lisanõudeid. Tõendi väljastamise hetkel osaleb tööturul (töötamise registrisse kantud isik, Eesti Töötukassas töötuna või tööotsijana registreeritud isik) või õppes (koolieelses lasteasutuses, põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis õppiv isik).

Lisainfot Teie võimaluste kohta annab abivahendite müümise ja üürimisega tegelev ettevõte. Otsi endale sobivaim abivahendeid pakkuv ettevõte SIIN!

Loe SIIT, kuidas taotleda abivahendit.

Kõik pildid on illustratiivsed!

Kõrvasisesed kuulmisabivahendid – aktiivsusgrupp II on mõeldud ainult müügiks, üürida neid riigipoolse soodustusega ei ole reeglina võimalik. Abivahendi kasutusaeg on 4 aastat ning selle perioodi jooksul on võimalik selle kategooria tooteid osta maksimaalselt 1 tükk ühe kehapoole kohta ja lapsed 1 tükk 3 aasta jooksul ühe kehapoole kohta. Soodustuse piirmäär on 90% abivahendi hinnast, kusjuures abivahendi piirhind on 680€* ning inimese omaosaluse miinimum on sellest 7€. Tegemist on individuaalse abivahendiga**. Abivahendit on õigus saada inimesel järgmise näidustusega: kuulmislangus alates 30dB, välja arvatud koodiga 22.06.06 tehingu teostanud isik. Selle kategooria abivahendit määravad audioloog, nina-kõrva-kurguarst.

*Kallima abivahendi soetamisel kehtib riigipoolne soodustus vaid piirmäära piires.
**See tähendab, et sellele abivahendile on õigus soodustust taotleda ka isikul, kes viibib hoolekandeasutuses, vangistuses või eelvangistuses.

Teatud juhtudel on võimalik:

  • taotleda riigipoolse soodustuse suurendamist;
  • saada abivahendeid suuremas koguses seaduses määratud korrast;
  • vähendada omaosaluse suurust;
  • osta soodustusega toode, millele tavajuhtudel pole soodustust ette nähtud.

Selleks tuleb teha eritaotlus. Loe eritaotlustest lähemalt: oluline info -> erisuse taotlemine.

SKA poolt kompenseeritava abivahendi täpsustus või abivahendi grupi kitsendus: Kasutus vähemalt 5 päeva nädalas, keskmiselt 8h päevas, iganädalaselt vähemalt kolmes kasutuskeskkonnas. Kasutuskeskkond eeldab igapäevaselt vähemalt 4h suulist suhtlust ning seab aparaadile keerukamatest suhtlussituatsioonidest (õppetöö, töö vm raames) tingituna lisanõudeid; tõendi väljastamise hetkel osaleb tööturul (töötamise registrisse kantud isik, Eesti Töötukassas töötuna või tööotsijana registreeritud isik) või õppes (koolieelses lasteasutuses, põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis õppiv isik)
Abivahendi kasutusaeg: 4a

Müük/üür: M
Piirilimiit perioodis: 1tk/kasutusaeg ühe kehapoole kohta, lapsed 1tk, 3a, ühe kehapoole kohta
Individuaalne abivahend: +
Piirmäär: 90%
Piirhind (üür): –
Piirhind (müük): 680,00
Isiku omaosaluse miinimum: 7,00
Ühik: tk
Näidustus: Kuulmislangus alates 30dB, välja arvatud koodiga 22.06.06 tehingu teostanud isik
Hoolduse minimaalne sagedus (üüriteenus)
Vajaduse tuvastaja: audiloog, nina-kõrva-kurguarst