Kahekäeratastoolid – aktiivsusgrupp IV (12.22.03.04)

ISO KOOD: 12.22.03.04
*Antud abivahendi määramiseks on vaja kasutada min. 8-kohalist koodi. Uuri lähemalt SIIT!

Siia alla kuuluvad aktiivsusgrupp IV kahekäeratastoolid, mis on väheste lisade ja reguleerimisvõimalustega ülikerged ja funktsionaalsed aktiivratastoolid. Kasutus igapäevaselt, vähemalt 8h päevas, vähemalt kolmes liikumiskeskkonnas, iseseisvalt siseruumides ja väliskeskkonnas. Inimene on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama kõik standardsed takistused (uksepiidad, äärekivid, kaldteed jm). On suuteline või võimeline liikuma ratastoolis nii aeglase, keskmise kui kiire tempoga, 1km ja rohkem. Iseseisev ratastooliga liikumisel, siirdumisel, ebatasasuste ületamisel ja ratastooli siirdamisel autosse. Ei kasuta täiendavaid liikumisabivahendeid ja tõendi väljastamise hetkel osaleb tööturul (töötamise registrisse kantud isik, Eesti Töötukassas töötuna või tööotsijana registreeritud isik) või õppes (koolieelses lasteasutuses, põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis õppiv isik)

Lisainfot Teie võimaluste kohta annab abivahendite müümise ja üürimisega tegelev ettevõte. Otsi endale sobivaim abivahendeid pakkuv ettevõte SIIN!

Loe SIIT, kuidas taotleda abivahendit.

Kõik pildid on illustratiivsed!

Kategooria:

Aktiivsusgrupp IV kahekäeratastoolid on ainult üürimiseks, osta neid riigipoolse soodustusega ei ole reeglina võimalik. Abivahendi kasutusaeg on 4 aastat ning selle perioodi jooksul on võimalik selle kategooria tooteid üürida maksimaalselt 1 tükk. Soodustuse piirmäär on 90% abivahendi üürihinnast, kusjuures abivahendi üüri piirhind on 196€* ühes kuus. Abivahendit tuleb hooldada 1 kord 1 aasta jooksul. See abivahend on mõeldud inimesele, kes ei ole teostanud tehingut koodiga 12.22.09. Selle kategooria abivahendit määravad eriarstid, rehabilitatsiooni meeskonnad, füsioterapeudid ja tegevusterapeudid. Korduv tõendi vajadus puudub.

*Kallima üürihinnaga abivahendi üürimisel kehtib riigipoolne soodustus vaid piirmäära piires.

Teatud juhtudel on võimalik:

  • taotleda riigipoolse soodustuse suurendamist;
  • saada abivahendeid suuremas koguses seaduses määratud korrast;
  • vähendada omaosaluse suurust;
  • osta soodustusega toode, millele tavajuhtudel pole soodustust ette nähtud.

Selleks tuleb teha eritaotlus. Loe eritaotlustest lähemalt: oluline info -> erisuse taotlemine.

SKA poolt kompenseeritava abivahendi täpsustus või abivahendi grupi kitsendus: kasutus igapäevaselt, vähemalt 8h päevas, vähemalt kolmes liikumiskeskkonnas, iseseisvalt siseruumides ja väliskeskkonnas; on suuteline või võimeline iseseisvalt ületama kõik standardsed takistused (uksepiidad, äärekivid, kaldteed jm); on suuteline või võimeline liikuma ratastoolis nii aeglase, keskmise kui kiire tempoga, 1km ja rohkem; iseseisev ratastooliga liikumisel, siirdumisel, ebatasasuste ületamisel ja ratastooli siirdamisel autosse; ei kasuta täiendavaid liikumisabivahendeid;  tõendi väljastamise hetkel osaleb tööturul (töötamise registrisse kantud isik, Eesti Töötukassas töötuna või tööotsijana registreeritud isik) või õppes (koolieelses lasteasutuses, põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis õppiv isik); ülikerge ja funktsionaalne aktiivratastool väheste lisade ja reguleerimisvõimalusega
Abivahendi kasutusaeg: 4a

Müük/üür: Ü
Piirilimiit perioodis: 1tk/kasutusaeg
Individuaalne abivahend:
Piirmäär: 90%
Piirhind (üür): 196,00
Piirhind (müük): –
Isiku omaosaluse miinimum: –
Ühik: kuu
Näidustus: v.a isikud, kes on teostanud tehingu koodiga 12.22.09
Hoolduse minimaalne sagedus (üüriteenus): 1 kord 1 aasta jooksul
Vajaduse tuvastaja: eriarst, rehabilitatsiooni meeskond, füsioterapeut, tegevusterapeut (korduv tõendi vajadus puudub)