Spetsialistile

Siin on KKK ehk korduma kippuvad küsimused
AbikÄpp on koostatud sotsiaalkaitseministri määruse nr 74 ja lisa Abivahendite loetelu põhjal, lihtsustamaks abivahendites orienteerumist ning ISO-koodide märkimist abivahendi tõendile. Rohkem infot meie kohta leiad SIIT.
Abivahendeid on õigus määrata: perearstil, eriarstil, rehabilitatsioonimeeskonnal, füsioterapeudil, tegevusterapeudil, õdedel. Abivahendi tõendi võib välja kirjutada terapeut, kes töötab rehabilitatsioonimeeskonna juures või tervishoiuteenust pakkuvas asutuses ning õel, kes on läbinud õdedele mõeldud täiendkoolituse. Koolituse läbinud õdede nimekiri on leitav SIIT!
Abivahendi soodustus arvutatakse välja abivahendite juures toodud piirhinnast.

Abivahendid hüvitatakse osaliselt LASTELE:
 • ...kellele on määratud puue. Kuni 18-aastased puudega lapsed saavad abivahendi soetamisel riigipoolset soodustust 90%;
 • (kuni 18-aastased), kellele ei ole määratud puuet, kuid on väljastatud eriarsti tõend abivahendi vajaduse kohta. Neil on riigipoolne soodustus 50%.
 • 16-17-aastastele, kellel on tuvastatud osaline või puuduv töövõime. Neil on riigipoolne soodustus vastavalt abivahendite juures toodud infole.

  Abivahendid hüvitatakse osaliselt TÖÖEALISTELE, kellel on kas:
 • osaline/puuduv töövõime;
 • töövõimetus alates 40%;
 • määratud puue.

 • Veel hüvitatakse abivahendid osaliselt:
 • Kuni 26-aastastele õppivatele puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealistele. Neil on riigipoolne soodustus 90%.
 • Vanaduspensioniealistele.

  Riigipoolse soodustuse saamiseks rinna-, silmaproteesi, kuulmisabivahendi või heli ülekandesüsteemi (kuulmislangus alates 30 detsibellist) vajaduse puhul piisab ainult arstitõendist ja isikliku abivahendi kaardist.

  Allikas: Sotsiaalkindlustusamet
 • Abivahendi vajadust tuvastaval spetsialistil (perearstil, eriarstil, rehabilitatsioonimeeskonnal, tegevusterapeudil, füsioterapeudil, õel) puudub kohustus ja ka võimalus taotluse õigustatust kontrollida, aga tal on õigus seda infot patsiendilt küsida.
  Kasutades andmebaasi AbikÄpp, liigu abivahendit tutvustavale lehele ning keri vastaval leheküljel allapoole, kuni tuleb esile sektsioon detailid spetsialistile. Viimase detailina on välja toodud vajaduse tuvastaja. Leides vajaduse tuvastaja tagant enda eriala, võite tootelehel kuvatud abivahendit määrata. Abivahendi tõendi võib välja kirjutada terapeut, kes töötab rehabilitatsioonimeeskonna juures või tervishoiuteenust pakkuvas asutuses ning õel, kes on läbinud õdedele mõeldud täiendkoolituse. Koolituse läbinud õdede nimekiri on leitav SIIT!
  Igal abivahendite kategoorial on erinevad kriteeriumid, millest sõltub, kui mitme kohalist ISO-koodi on vaja abivahendi määramiseks kasutada. ISO-koodi minimaalset täpsust konkreetse abivahendi määramiseks on võimalik näha abivahendit tutvustavalt lehelt:

  Märgitud on ISO-koodi minimaalne täpsus. Abivahendit võib määrata ka täpsema koodiga, kui spetsialist on veendunud, et klient vajab just seda abivahendit. Väga täpse koodi kirjutamisega tõendile tuleb olla ettevaatlik! Kasutades 8-kohalist ISO-koodi abivahendi puhul, mille kategooria vajab minimaalselt 4-kohalist ISO-koodi, on abivahendiettevõttel võimalik inimesele väljastada vaid konkreetse 8-kohalise ISO-koodi alla kuuluvaid tooteid.

  ISO-koodi märkimine abivahenditõendile ei ole kohustuslik. Piisab üheselt mõistetavast abivahendikirjeldusest või -nimetusest.
  Võid selle alla laadida SIIT või siis kasutada enda kujundatud vormi.
  Ei ole kohustuslik. Tõendile märgi abivahendi nimetus, kirjeldus või abivahendi ISO-kood (näiteks ISO-kood 12.06.06 rulaator). Oluline on, et info tõendil oleks selge ja üheselt mõistetav. Soovitav on märkida ka abivahendi vajaduse põhjendus, mis aitab ennetada Sotsiaalkindlustusameti spetsialistide poolt esitatavaid küsimusi ja kiirendab otsuse tegemise protsessi.
  Tõendile märgi abivahendi nimetus ja üheselt mõistetav kirjeldus või abivahendi ISO-kood. Abivahendi tõendiks ei sobi digiretsept. Abivahendi tõendi vormina võid kasutada enda vormi või kasutada Sotsiaalkindlustusameti poolt pakutavat tõendivormi.

  Korrektselt täidetud tõend võiks välja näha umbes selline:

  Sul on küsimus ja ei leia siit vastust?
  Kirjuta meile!