Kui pikka koodi abivahendi määramisel kasutada?

Igal abivahendite kategoorial on erinevad kriteeriumid, millest sõltub, kui mitme kohalist ISO-koodi on vaja abivahendi määramiseks kasutada.
ISO-koodi minimaalset täpsust konkreetse abivahendi määramiseks on võimalik näha abivahendit tutvustavalt lehelt:

Märgitud on ISO-koodi minimaalne täpsus. Abivahendit võib määrata ka täpsema koodiga, kui spetsialist on veendunud, et klient vajab just seda abivahendit.
Väga täpse koodi kirjutamisega tõendile tuleb olla ettevaatlik! Kasutades 8-kohalist ISO-koodi abivahendi puhul, mille kategooria vajab minimaalselt 4-kohalist ISO-koodi, on abivahendiettevõttel võimalik inimesele väljastada vaid konkreetse 8-kohalise ISO-koodi alla kuuluvaid tooteid.

ISO-koodi märkimine abivahenditõendile ei ole kohustuslik. Piisab üheselt mõistetavast abivahendikirjeldusest või -nimetusest.

<< ESILEHELE