Keskkonna kohandus

Alates 1. oktoobrist 2017 tegeleb Sotsiaalkindlustusamet kodu- ja töökeskkonna alase nõustamisteenusega. Nõustamisteenus on mõeldud erivajadusega inimestele, kes soovivad muuta/parandada oma kodu- ja töökeskkonnas hakkama saamist ning suurendada iseseisvat toimetulekut. Samuti nõustame puudega inimeste lähedasi, et vähendada nende hoolduskoormust kodukeskkonnas.
.
Keskkonda saab kohandada nii ehituslikult kui ka abivahenditega. Kõige levinumad probleemid, mida soovitakse lahendada on seotud elu- või töökohta sissepääsemisega ning hügieeni- ja pesemistoimingutega.
.
Sotsiaalkindlustusameti poole võivad nõustamise saamiseks pöörduda nii erivajadusega inimesed, nende pereliikmed kui ka kohalikud omavalitsused. Kohandamisalane nõustamine, koduvisiit ja vajadusel hinnangu koostamine on kõikjal Eestis TASUTA.
.
Kohanduste valdkonna kontakt Sotsiaalkindlustusametis:
TIINA KORJUS
tiina.korjus@sotsiaalkindlustusamet.ee
tel: 5173656

 

Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise projekt

Alates 26.02.18 saab kohalik omavalitsus (KOV) taotleda oma piirkonnas elavatele puudega inimestele toetust eluruumide kohandamiseks. Kohandamise all mõeldakse ehituslikku sekkumist, mille tulemusena paraneb inimese toimetulek või väheneb abistaja hoolduskoormus.

Projekt viiakse läbi aastatel 2018-2023 ning on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Projekti lõpuks on planeeritud kohandada kokku 1955 erivajadusega inimese eluruumid üle Eesti.

Rohkem infot SIIN.

.
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet

<< ESILEHELE