Kellel on õigus riigipoolsele soodustustusele?

NB! Abivahendi vajadust tuvastaval spetsialistil (perearstil, eriarstil, rehabilitatsioonimeeskonnal, tegevusterapeudil, füsioterapeudil) puudub kohustus ja ka võimalus taotluse õigustatust kontrollida, aga tal on õigus seda patsiendilt küsida.
.
Osaliselt hüvitatakse abivahendid:
  • lastel, kellel on eriarsti tõend või määratud puue;
  • tööealistel, kellel on vähenenud või puuduv töövõime või määratud puue;
  • vanaduspensioniealistel.
Riigi toetus abivahendi soetamiseks on erinev:
  • 18-aastased puudega lapsed ja kuni 26-aastased õppivad puudega või osalise/puuduva töövõimega tööealised saavad abivahendi üürimisel/soetamisel riigipoolset toetust 90% ulatuses.
  • Kõik lapsed kuni 18. eluaastani, kellel ei ole määratud puuet, kuid on eriarsti tõend, saavad riigipoolset toetust 50% ulatuses.
  • 16-17-aastased, kellel on tuvastatud osaline/puuduv töövõime, saavad riigipoolset toetust vastavalt määruse loetelule.
  • Puudega või töövõimetusega alates 40% või osalise/puuduva töövõimega tööealised isikud saavad riigipoolset toetust vastavalt määruse loetelule.
  • Vanaduspensioniealised saavad riigipoolset toetust vastavalt määruse loetelule.
Puuet ei pea määrama ega töövõimet hindama, kui:
  • läheb vaja rinna- või silmaproteesi;
  • kui kuulmislangus on alates 30 detsibellist ning vaja läheb kuulmisabivahendit või heli ülekandesüsteemi.
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet

<< ESILEHELE