Kõik eritaotlusest

Abivahendi erisuse taotlejal tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile abivahendi vajalikkust kinnitav tõend, hinnapakkumine ja erisuse taotlusevorm.
.
Erisuse taotlemiseks on vajalik:
  • kehtiva isikliku abivahendi kaardi olemasolu;
  • tõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on kirjas abivahendi vajadus;
  • taotlusevorm;
  • kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist erinevate ettevõtete poolt.
Abivahendi erisuse taotlejal on õigus:
  • taotleda erisust abivahendi hüvitamise tingimuste muutmiseks;
  • taotleda erisust abivahendi piirhinna suurendamiseks, kui abivahendi maksumus ületab piirhinna. Piirhinda suurendatakse juhul, kui ettenähtud hinna piires sinu jaoks sobivaid abivahendeid ei leidu;
  • taotleda erisust abivahendi piirlimiidi suurendamiseks, kui sul on selleks põhjendatud vajadus;
  • taotleda erisust uue abivahendi saamiseks enne olemasoleva abivahendi kasutusaja lõppu, kui abivahend muutub kasutusaja jooksul kasutuskõlbmatuks ega vasta enam sinu vajadustele;
  • taotleda erisust abivahendi omaosaluse maksumuse vähendamiseks, kui see on sinu jaoks liiga suur. Omaosaluse maksumuse vähendamise aluseks on toimetulekutoetuse saamine või põhjendatud vajadus;
  • taotleda erisust ka muudel juhtudel, kui selleks on põhjendatud vajadus. Muuks erisuseks võib olla näiteks üüritava abivahendi väljaostmine, ostetava abivahendi üürimine, määrusevälise abivahendi soetamiseks toetuse saamine;
  • kasutada kõneprotsessorit pärast esimese kasutusaja lõppu tasuta, kuna maksmise kohustus läheb üle Sotsiaalkindlustusametile. Selleks ei ole vaja abivahendi vajaduse tuvastamist ega taotlust isiku poolt;
  • saada vastus oma erisuse taotlemisele 30 päeva jooksul.
Pikemalt saad lugeda SIIT.
.
Allikad: Riigiteataja, Sotsiaalkindlustusamet, Töötukassa

<< ESILEHELE